C.I.B. FIUCH SEUCH DKUCH LVCH
EECH EW11 SEVCH
Buckwheat Helga Hufflepuff
"Trulsa"


S17277/2004

2004-02-01 - 2014-05-06

(SE UCH DK UCH Lindcy's Hillbilly
x Lovehill's Barbie Girl)

HD/Hip score: B+B

Egen inavelsgrad/
Own inbreeding coeff: 2,3%

Pedigree
Meriter/merits:

Internationell, finsk, svensk, dansk, (nordisk),
lettisk och estnisk utställningschampion, Estonian
Winner 2011/
International, Finnish, Swedish, Danish, (Nordic)
Latvian and Estonian Show Champion, Estonian
Winner 2011 Svensk Viltspårschampion/Swedish
game-tracking Champion
Genomfört MH med godkänt skott/
Completed mentality test, gun steady
Tävlade agility/competed in agility

8 weeks 5 years 9 years